Monitoruj postępy

Aby móc naocznie śledzić postępy, jakie użytkownik robi dzięki
regularnym ćwiczeniom nasi specjaliści opracowali tzw. WRI,
czyli Wskaźnik Rozwoju Intelektu.

WRI jest złożonym wskaźnikiem obrazującym rozwój funkcji poznawczych, który następuje sukcesywnie w trakcie treningów.

W jego skład wchodzą wszystkie niezbędne elementy, między innymi postęp w danym zadaniu, czas reakcji, liczba prawidłowych odpowiedzi czy poziom zaawansowania, dzięki czemu wskaźnik jest precyzyjny i miarodajny. Jednocześnie, im dłużej korzysta się z treningów, tym wyraźniejszy staje się obraz możliwości naszego intelektu w danym momencie.

Swoje postępy możesz śledzić na stronie „Podsumowanie

W zakładce „Podsumowanie treningu” można śledzić wyniki bieżące z ostatnich 60 dni oraz historię wyników z całego okresu treningowego.

Wykresy pokazują nie tylko ogólny wskaźnik rozwoju mózgu, ale także poziom wytrenowania poszczególnych funkcji poznawczych takich jak pamięć, koncentracja, logiczne myślenie oraz szybkość.

Jak wiadomo, ćwicząc jedną funkcję poznawczą, np. koncentrację, przenosimy efekty treningu na pozostałe funkcje umysłowe dzięki transferowi. Przygotowane przez naszych specjalistów programy treningowe oraz treningi dzienne, zawierają gry z kategorii, które najlepiej rozwijać łącznie. Podobnie jak podczas biegania nie tylko wzmacnia się mięśnie nóg, ale jednocześnie poprawia ogólną kondycję organizmu, tak grając na Neurogrze, podnosi się poziom intelektualny nie tylko w ćwiczonej sferze, ale w ogóle.

W zakładce „Porównanie wyników” mamy możliwość porównania swoich osiągnięć z wynikami innych użytkowników w wybranej grupie wiekowej.

Zakładka „Ranking gier” umożliwia sprawdzenie swoich wyników w konkretnej grze oraz porównanie ich z wynikami innych najlepszych użytkowników.